Tìm kiếm ưu đãi về lãi suất vay trả góp

Vay trả góp đã trở thành một phần không thể thiếu trong mảng tài chính cá nhân, phục vụ cho nhu cầu mua sắm, đi lại cũng như cư trú của tất cả người dân, đặc biệt với những người trẻ có thu nhập tốt nhưng chưa có nhiều tích lũy. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những kiến thức cơ bản về lãi suất vay trả góp và giúp khách hàng tìm kiếm những ưu đãi trong mảng này.

Ngày đăng: 09-08-2017

704 lượt xem

Lãi suất vay trả góp là gì?

Vay trả góp là việc nhà cung cấp đồng ý để người mua trả tiền nhiều lần cho một sản phẩm. Tổng số tiền mà khách hàng trả từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sẽ nhiều hơn giá tiền thực tế của sản phẩm một chút. Số tiền nhiều hơn đó chính là lãi suất, là giá mà khách hàng phải trả cho việc được sử dụng ngay sản phẩm nhưng có thể trả tiền sau.

Khi có sự tham gia của bên thứ ba là ngân hàng, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho nhà cung cấp sản phẩm một lần ngay khi khách hàng mua hàng. Nghĩa vụ thanh toán sẽ được khách hàng thực hiện  dần dần đối với ngân hàng, kèm theo một khoản lãi trả góp. Thanh toán trả góp ba bên như trên tạo thuận lợi cho cả nhà cung cấp, khách hàng lẫn ngân hàng. Bởi vậy, dịch vụ này càng ngày càng phát triển và hiện hữu ở mọi mặt trong đời sống thường ngày. Do đã được ngân hàng trả tiền ngay lúc mua hàng nên các nhà cung cấp sẵn sàng tham gia.

Ngược lại, các ngân hàng cũng hào hứng cho vay mua trả góp vì thu được khoản lãi suất chênh lệch. Người tiêu dùng do được tạo điều kiện trả chậm nên cũng không có lý do gì từ chối. Các sản phẩm có thể áp dụng trả góp là rất đa dạng, từ những hàng tiêu dùng thông thường cho tới đồ điện tử, ô tô hay nhà cửa.

Xem thêm: Cách tính lãi suất vay ngân hàng

Tìm kiếm ưu đãi về lãi suất vay trả góp Vay trả góp đã trở thành một phần không thể thiếu trong mảng tài chính cá nhân, phục vụ cho nhu cầu mua sắm, đi lại cũng như cư trú của tất cả người dân, đặc biệt với những người trẻ có thu nhập tốt nhưng chưa có nhiều tích lũy. Bài viết dưới đây sẽ đưa ra những kiến thức cơ bản về lãi suất vay trả góp và giúp khách hàng tìm kiếm những ưu đãi trong mảng này. Lãi suất vay trả góp là gì? Trả góp là việc nhà cung cấp đồng ý để người mua trả tiền nhiều lần cho một sản phẩm. Tổng số tiền mà khách hàng trả từ khi bắt đầu đến khi kết thúc sẽ nhiều hơn giá tiền thực tế của sản phẩm một chút. Số tiền nhiều hơn đó chính là lãi suất, là giá mà khách hàng phải trả cho việc được sử dụng ngay sản phẩm nhưng có thể trả tiền sau. Khi có sự tham gia của bên thứ ba là ngân hàng, ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm trả tiền cho nhà cung cấp sản phẩm một lần ngay khi khách hàng mua hàng. Nghĩa vụ thanh toán sẽ được khách hàng thực hiện  dần dần đối với ngân hàng, kèm theo một khoản lãi trả góp. Thanh toán trả góp ba bên như trên tạo thuận lợi cho cả nhà cung cấp, khách hàng lẫn ngân hàng. Bởi vậy, dịch vụ này càng ngày càng phát triển và hiện hữu ở mọi mặt trong đời sống thường ngày. Do đã được ngân hàng trả tiền ngay lúc mua hàng nên các nhà cung cấp sẵn sàng tham gia. Ngược lại, các ngân hàng cũng hào hứng cho vay mua trả góp vì thu được khoản lãi suất chênh lệch. Người tiêu dùng do được tạo điều kiện trả chậm nên cũng không có lý do gì từ chối. Các sản phẩm có thể áp dụng trả góp là rất đa dạng, từ những hàng tiêu dùng thông thường cho tới đồ điện tử, ô tô hay nhà cửa.  Lãi suất vay trả góp là gì?  https://thebank.vn/uploads/2016/01/11/thebank_vaynganhangcmin_1452496655.jpg  Cách tính lãi suất vay trả góp Có hai cách tính lãi suất vay trả góp được áp dụng phổ biến hiện nay như sau: - Tính lãi trên số dư nợ giảm dần: Số tiền khách hàng cần trả được ngân hàng chia đều thành những kỳ trả nợ, trong đó mỗi kỳ trả nợ bao gồm cả tiền lãi và tiền nợ gốc. Do đó, số tiền cần nộp hàng tháng càng về sau sẽ càng ít hơn, do số tiền gốc giảm dần, và tiền lãi thì tính trên số nợ gốc còn lại. Trả nợ theo cách này, khách hàng sẽ phải trả số tiền lớn trong những tháng đầu tiên, nhưng trong thời gian sau, áp lực trả nợ sẽ được giảm bớt. Cách tính lãi này cũng nhạy cảm hơn với thị trường, giúp khách hàng có được những ưu đãi khi lãi suất thị trường giảm. - Tính lãi cố định trong thời gian vay: Trong thỏa thuận cho vay ban đầu, ngân hàng sẽ áp dụng một mức lãi suất cố định cho khách hàng trong suốt thời gian vay. Theo đó, số tiền phải trả hàng tháng sẽ là một khoản tiền giống nhau trong suốt các kỳ trả nợ. Cách tính lãi này giúp khách hàng chủ động về kế hoạch tài chính do số tiền cần trả định kỳ là như nhau. Tính lãi theo cách này cũng giúp khách hàng tránh được rủi ro khi lãi suất thị trường tăng cao.  Hiểu rõ cách tính lãi suất vay trả góp  http://www.lowe2016.com/wp-content/uploads/2017/04/L%C3%A3i-su%E1%BA%A5t-vay-ng%C3%A2n-h%C3%A0ng-hi%E1%BB%87n-nay-l%C3%A0-bao-nhi%C3%AAu-min.jpg  Tìm kiếm ưu đãi về lãi suất vay trả góp Để kết hợp ưu điểm của cả hai phương pháp, hiện nay các ngân hàng thường kết hợp áp dụng lãi suất cố định và lãi suất thả nổi đối với một khoản vay. Khách hàng có thể tham khảo trong bảng tổng hợp sau: (chèn bảng lãi suất) Với những thông tin trên, kết hợp với những tư vấn cần thiết từ cán bộ tín dụng ngân hàng hoặc các chuyên viên từ những tổ chức tư vấn tài chính, khách hàng có thể dễ dàng cập nhật, so sánh những ưu đãi và lãi suất áp dụng từ những ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định cho khoản vay của mình. Hải Yến - HCMBanker

Lãi suất vay trả góp là gì? 
 

Cách tính lãi suất vay trả góp

Có hai cách tính lãi suất vay trả góp được áp dụng phổ biến hiện nay như sau:

- Tính lãi trên số dư nợ giảm dần: Số tiền khách hàng cần trả được ngân hàng chia đều thành những kỳ trả nợ, trong đó mỗi kỳ trả nợ bao gồm cả tiền lãi và tiền nợ gốc. Do đó, số tiền cần nộp hàng tháng càng về sau sẽ càng ít hơn, do số tiền gốc giảm dần, và tiền lãi thì tính trên số nợ gốc còn lại.

Trả nợ theo cách này, khách hàng sẽ phải trả số tiền lớn trong những tháng đầu tiên, nhưng trong thời gian sau, áp lực trả nợ sẽ được giảm bớt. Cách tính lãi này cũng nhạy cảm hơn với thị trường, giúp khách hàng có được những ưu đãi khi lãi suất thị trường giảm.

- Tính lãi cố định trong thời gian vay: Trong thỏa thuận cho vay ban đầu, ngân hàng sẽ áp dụng một mức lãi suất cố định cho khách hàng trong suốt thời gian vay. Theo đó, số tiền phải trả hàng tháng sẽ là một khoản tiền giống nhau trong suốt các kỳ trả nợ.

Cách tính lãi này giúp khách hàng chủ động về kế hoạch tài chính do số tiền cần trả định kỳ là như nhau. Tính lãi theo cách này cũng giúp khách hàng tránh được rủi ro khi lãi suất thị trường tăng cao.

 

lãi suất vay trả góp

Hiểu rõ cách tính lãi suất vay trả góp 
 

Tìm kiếm ưu đãi về lãi suất vay trả góp

Để kết hợp ưu điểm của cả hai phương pháp, hiện nay các ngân hàng thường kết hợp áp dụng lãi suất vay cố định và lãi suất thả nổi đối với một khoản vay. Khách hàng có thể tham khảo trong bảng tổng hợp sau:

 

Với những thông tin trên, kết hợp với những tư vấn cần thiết từ cán bộ tín dụng ngân hàng hoặc các chuyên viên từ những tổ chức tư vấn tài chính, khách hàng có thể dễ dàng cập nhật, so sánh những ưu đãi và lãi suất áp dụng từ những ngân hàng, từ đó đưa ra quyết định cho khoản vay của mình.

 

Hải Yến - HCMBanker

 

Chỉ 5 phút tư vấn MIỄN PHÍ qua điện thoại, bạn sẽ được:
So sánh lãi suất vay các ngân hàng - Chọn ngân hàng phù hợp nhất

Giải ngân ngay
0908788113